Skip to content

Amotricks! Hoe bereid je je voor op een waardering? Ontdek hier enkele tips!

Waarde is subjectief!

Een glas water is méér waard voor iemand die al 3 dagen in de woestijn rondloopt, dan vooriemand die op een terrasje op de Groenplaats zit.

Wees je bewust van het verschil tussen waarde en prijs. De waarde van een onderneming bepalen is geen exacte wetenschap maar een subjectieve schatting van de prijs. De prijs is het uiteindelijke bedrag dat iemand betaalt voor de aandelen.

Verzamel alle informatie!

Om een nauwkeurige waardering te kunnen maken, hebt u gedetailleerde financiële informatie nodig, zoals de jaarrekeningen, winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Zorg ervoor dat de informatie betrouwbaar en up-to-date is. Trek aan de oren van je boekhouder!

Breng de kansen en risico’s in beeld!

Analyseer groeivooruitzichten en risico’s: Het inschatten van de groeivooruitzichten van het bedrijf is essentieel bij het bepalen van de waarde. 

Bekijk de historische groei, de markttrends, de concurrentiepositie en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige groei. Wees ook bewust van de risico’s die het bedrijf loopt, zoals regelgevingsrisico’s, economische risico’s en operationele risico’s.

Schoenmaker, blijf bij je leest!

Nu je al een beetje voorbereid bent, is het tijd om een professional raad te plegen: Het waarderen van een vennootschap kan een complex proces zijn en het kan waardevol zijn om een professionele waarderingsdeskundige te raadplegen.

Zij hebben de expertise en ervaring om u te begeleiden bij het waarderingsproces en kunnen u helpen om een nauwkeurige waardering te verkrijgen.Is dit gratis? Waarschijnlijk niet maar een extern inzicht kan je wél helpen in het onderhandelingsproces over de prijs. Bezie het als een investering!

OP ZOEK NAAR POTENTIËLE PARTNERS?

Kom gerust eens pitchen bij ons! Misschien investeren we in jouw droom of brengen we je in contact met één van onze partners!